Video Nhà Mái Thái và Phụ Kiện

Đoạn video-clip ngắn sau ghi nhận lại công trình đang hoàn thiện Mái Ngói Nhựa. Từ đó có thể thấy giá trị thẩm mỹ, thi công lắp ráp tiện lợi hơn với kết cấu bằng xà gồ hộp, đáp ứng hầu hết các kiểu kiển trúc với nhiều phụ kiện,..

Đoạn miêu tả chi tiết..