Tấm Úp Đuôi Xanh Dương – Phụ Kiện Ngói Nhựa

Tấm Úp Đuôi Ngói Nhựa Màu Xanh Dương

Tấm Úp Đuôi Xanh Dương được sản xuất bằng nhựa tổng hợp ASA/PVC có hình dạng như hình dáng con rùa bò, linh hoạt cố định lên tấm lợp sóng ngói. Một mặt cố định vào mái ngói bên trái, mặt còn lại cố định mái ngói bên phải liền kề. Giá 75.000 vnđ/tấm.

Read More

Tấm Úp Đuôi Nâu – Phụ Kiện Ngói Nhựa

Tấm Úp Đuôi Ngói Nhựa Màu Nâu

Tấm Úp Đuôi Nâu được sản xuất bằng nhựa tổng hợp ASA/PVC có hình dạng như hình dáng con rùa bò, linh hoạt cố định lên tấm lợp sóng ngói. Một mặt cố định vào mái ngói bên trái, mặt còn lại cố định mái ngói bên phải liền kề. Giá 75.000 vnđ/tấm.

Read More

Tấm Úp Đuôi Cam – Phụ Kiện Ngói Nhựa

Tấm Úp Đuôi Ngói Nhựa Màu Cam

Tấm Úp Đuôi Cam được sản xuất bằng nhựa tổng hợp ASA/PVC có hình dạng như hình dáng con rùa bò, linh hoạt cố định lên tấm lợp sóng ngói. Một mặt cố định vào mái ngói bên trái, mặt còn lại cố định mái ngói bên phải liền kề. Giá 75.000 vnđ/tấm.

Read More

Tấm Úp Đuôi Đỏ – Phụ Kiện Ngói Nhựa

Tấm Úp Đuôi Ngói Nhựa Màu Đỏ

Tấm Úp Đuôi Đỏ được sản xuất bằng nhựa tổng hợp ASA/PVC có hình dạng như hình dáng con rùa bò, linh hoạt cố định lên tấm lợp sóng ngói. Một mặt cố định vào mái ngói bên trái, mặt còn lại cố định mái ngói bên phải liền kề. Giá 75.000 vnđ/tấm.

Read More