Tôn Nhựa PVC Cách Điện

Sám sét và mạng lưới điện

Hiện nay, điện năng đã được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, sinh hoạt dân dụng,.. và ở khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn. Số người làm việc liên quan tới điện ngày càng nhiều, do đó vấn đề an toàn điện cần phải được quan tâm trong công tác bảo hộ lao động.

Read More

Tôn Nhựa PVC Chống Cháy Class B1

Tôn chống ăn mòn PVC với khả năng chống cháy

Tôn Nhựa PVC với khả năng chống cháy - chịu lửa hơn tôn truyền thống với minh họa như: video thử nghiệm chống cháy - chịu lửa, mô tả cách hình thành đám cháy, giải pháp chống cháy, và các thông tin liên quan..

Read More

Tôn Nhựa PVC Cách Âm

Tôn Nhựa PVC với khả năng cách âm tốt, chống ô nhiễm tiếng ồn

Tôn Nhựa PVC tích hợp nhiều tính năng ưu việt, trong đó khả năng cách âm với hiệu suất cao từ 10% - 15%. Nên Tôn nhựa PVC cách âm cũng được xem như một trong những giải pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn.

Read More