Tôn Lợp Mái Nhà cho Kho Hàng Nông Nghiệp

Vựa chứa cỏ khô, rơm khô - Tôn Kháng Ăn Mòn PVC-A

Khi xây dựng các công trình nông nghiệp như kho hàng nông nghiệp hay nhà kho nông sản, có thể dự đoán trong vòng 5 năm sắp tới, mái -trần -vách của nhà kho và công trình xung quanh đòi hỏi cần bảo trì - bảo dưỡng.

Read More

error: Content is protected !!